TAD ANAOKULU

Home / TAD ANAOKULU

Türk Amerikan Derneği’nin 69 yıllık bilgi birikim, tecrübe ve felsefesinin okul öncesi eğitimine bir yansıması olan TAD PRESCHOOL alanında uzman akademisyenler, danışmanlar ve pedagogların  işbirliğiyle geliştirilmiş tam gün ingilizce eğitim programına sahip okul öncesi eğitim kurumudur.

Çocuklarımızın öz yeterlilik becerilerini , kişisel, sosyal ve kültürel farkındalıklarını geliştirerek modern dünyada başarlı olan, çağın gerekliliklerine sahip, düşünme ve iletişim becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

TAD Preschool,her çocuğun gelişimine ve karakterine uygun atölye ortamları oluşturarak  onları hayata hazırlayan beceriler kazandırır. Bu atölyeler çocuğun gelişimine ,isteklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolog ve pedagoglar ile birlikte özenle ve profesyonel şekilde hazırlanmış olup çocuğun fiziksel,zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunur.

Tam gün İngilizce eğitim veren okulumuzda, ingilizcenin edinilmesi ve gerçek hayatta öğrencilerimiz tarafından akıcı bir şekilde iletişim dili olarak kullanılması  hedeflenir. İngilizce bir atmosfer yaratma, çocuklarımızı sürekli bir şekilde bu dile maruz bırakma, ihtiyaç duygusunu geliştirme ve ingilizceyi kullanma fırsatlarını çocuklarımıza sunarak ingilizceyi edinmeleri sağlanır.

AMACIMIZ

TAD Preschool, Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek için uygun ortam, doğru program, yerinde ve zamanında takip ve yönlendirme ile zengin materyal kullanarak, özgür seçim ve yaratıcılıkları desteklenmektedir.

Çocuklarımızı farklı açılardan geliştirerek kendi yeteneklerini farkında olan , güçlü taraflarını bilen ve bunları olumlu şekilde kullanan, farklı ortamlarda farklı dili kullanarak iletişim kurabilen nesilleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla ;

 • Derslere entegre edilen bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik becerilerin edinilmesi
 • Farklı pedagojik yaklaşım ve metotlar aracılığıyla bilgilerin edinilerek bireyselleştirilmesi
 • Yabancı dili kullanarak iletişim kurabilmesi
 • İnsana doğaya ve çevreye duyarlı ve saygılı olması
 • Özyeterliliğe sahip olabilmesi
 • Sanata yönelik becerileri ortaya çıkarıp geliştirebilmesi
 • Öğrenme süreçlerini içselleştirme ve faydalı  şekilde kullanma becerileri geliştirmesi
 • Gördüklerini yorumlayabilme, önemini kavrama ve sebep sonuç ilişkisi kurabilmesi
 • Doğru ya da yanlış kendi düşüncelerini ifade edebilmesi,
 • Ne istediğini bilerek ve istediklerini gerçekleştirmek için planlama yapabilmesi
 • Çocuklarımızın üretken ve iç dünyası zengin bireyler olarak yetişmesi sağlanır.

Gerçek öğrenme, bilginin öğretmenden öğrenciye aktarılması yoluyla değil, deneme ve keşfetmeyle gerçekleşir. TAD Preschool’da  çocuklarımız ezber yolu ile değil; edinme ve içselleştirmeye yönlendirilerek, hayatta başarılı olabilmeleri için kendilerini ve yeteneklerini keşfedip, geliştirmeye yönlendirilir.

Amaçlarımız çerçevesindeki hedeflerimiz ise ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın Türkçeyi ve İngilizceyi düzgün kullanabilmesi, kendini ifade edebilmesi, sosyal ilişkiler kurabilmesi, paylaşmayı öğrenebilmesi, özel yeterliliklerini ortaya çıkarılarak geliştirilmesi ve sağlıklı bir biçimde ilköğretime geçişini sağlamaktır.